Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс


Чиг үүрэг:

Аймгийн төсвийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, хуваарилалт, зарцуулалтыг хуулийн хүрээнд зохион байгуулах, орон нутгийн тэнцвэрт байдлыг хангах, санхүү, төсөв, нягтлан бодох бүртгэл, төрийн сангийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, удирдлагыг өөрийн эрхэлсэн ажлын чиг үүргийн дагуу мэргэжлийн зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах.

Хэлтсийн бүтэц:
САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС
1Хэлтсийн даргаЖ.Мөнхбат70333312
2Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогчЧ.Алтанцэцэг70333314
3Нягтлан бодох бүртгэлийн ахлах мэргэжилтэнС.Хуулай
4Төсвийн зарлага хариуцсан мэргэжилтэнШ.Эрдэнэжаргал70332431
5Төсвийн орлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэнМ.Мөнхжаргал70332431
6Төлбөр тооцоо, дотоод хяналтын ахлах мэргэжилтэнС.Хуулай70333311
7Төлбөр тооцооны мэргэжилтэнД.Цэнд-Очир
70333311
8Төлбөр тооцооны мэргэжилтэнЛ.Батгэрэл70333311